Subscribe:

Labels

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

VỀ TRƯỜNG SƠN


Về Trường Sơn viếng các anh
Trùng trùng, điệp điệp màu xanh núi rừng
Mênh mông, bát ngát ngàn trùng
Hồn các anh tạc giữa rừng Trường Sơn
Chúng tôi làm lễ tạ ơn
Có các anh mới làm nên cơ đồ
Bây giời độc lập, tự do
Non sông một dải ấm no, thanh bình
Các anh dũng cảm hy sinh
Để cho Tổ quốc vinh quang đời đời
Sử vàng ghi tạc chói ngời
Hồn anh sống mãi chẳng rời Trường Sơn
Chúng tôi trở lại quê hương
Cúi đầu bái tạ nhớ ơn cao dày

Nghĩa trang Trường Sơn 27/7/2007

0 nhận xét:

Đăng nhận xét