Subscribe:

Labels

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

BẮC CẦU Ô THƯỚC


Gặp nhau đã mấy ngày rồi
Ông bà Ngâu vẫn chưa thôi khóc hoài
Khóc cho chết hết thài lài
Khóc cho ướt đẫm lá khoai trong vườn
Nước mắt tràn ngập cả đường
Trôi cầu, trôi cống lở tường núi cao
Nước mắt cứ chảy rào rào
Làm cho ngập lụt ai nào can ngăn
Thôi đừng khóc, để sang năm
Bắc cầu Ô Thước mỗi rằm lại sang.

17/7/2008

0 nhận xét:

Đăng nhận xét