Subscribe:

Labels

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

ĐỀN CỬA ÔNG


Cửa Ông cảnh tự thần tiên
Nhìn ra trên bến, dưới thuyền đẹp sao
Đền Ông ngự ở trên cao
Cây xanh bóng mát thanh tao vô cùng
Ông là vị tướng anh hùng
Hiệu Trần- Quốc- Toản lẫy lừng chiến công
Vua sai trấn giữ ải Đông
Đánh tan giặc, giữ non sông nhà
Đại vương Quốc- Tuấn là cha
Non sông muôn thuở ngợi ca triều Trần

Cửa ông 15 tháng 2 năm 1992

0 nhận xét:

Đăng nhận xét