Subscribe:

Labels

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

CHÙA HOA YÊN


Trập trùng rừng núi, suối mây
Nào ai ngờ đượ răng đây đất thiền
Có chùa tên gọi Hoa Yên
Nơi thờ Phật tổ phái thiền Trúc Lâm
Con về đây mới một lần
Ngỡ ngàng con đứng tần ngần phút giây
Dấu xưa tích cũ còn đây
Nghĩa xưa cao cả tình nay mặn nồng
Người xưa khuất bóng muôn trùng
Rừng vẫn còn đó, Người nay đâu rồi
Rêu phong phủ kín chân người
Đôi hàng tùng cổ đứng nơi của thiền
Hỏi rằng tùng cổ bao niên
Mà tùng vẫn đứng của thiền chờ ai
Con hỏi rừng trúc, rừng mai
Người xua đi vắng nay mai có về
Tùng ơi, tùng đáp nghĩa xưa
Dù cho bão táp chẳng hề ngả nghiêng
Đứng đây đón khách thập phương
Về thăm viếng cảnh Yên Sơn diệu kỳ.
Yên Sơn ngày 10 tháng 2 năm 19920 nhận xét:

Đăng nhận xét