Subscribe:

Labels

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

TÁM NHIỄU ĐIỀU


Cụ nay tuổi ngoại tám mươi
Mà nghe giọng nói tiếng cười vẫn vang
Các con gia thất đàng hoàng
Cháu, chắt đầy đàn nền nếp gia phong
Tuổi già càng được tăng long
Con nhờ phúc mẹ, những mong lộc nhiều
Cụ là một tấm nhiễu điều
Phù lên con cháu chắt nhiều hương thơm
Kính chúc cụ thọ bách niên
Gia phong thịnh vượng, thọ trường dài lâu

Kính tặng cụ bà Kiên, Thanh Hóa tháng 10 năm 2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét