Subscribe:

Labels

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

NHÃN TRÒN NHƯ THỂ VẦNG TRĂNG


( Tưởng niệm cụ Võ Nguyên  Giáp)
Con ngồi niệm Phật tụng kinh
Nguyện cầu để Cụ hiển linh cứu đời
Cụ xa chín chục ngày rồi
Mà con vẫn thấy bồi hồi tiếc thương
Cuộc đời Cụ là tấm gương
Sáng trong muôn thuở soi đường chúng con
Đức cao như núi, như non
Trí, tâm là cả một vòm trời xanh
Nhẫn tròn như thể vầng trăng
Cụ là tất cả tấm lòng Việt Nam
Là người cha của thế gian
Nam châu, bốn biến muôn vàn lời ca.

4/1/2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét