Subscribe:

Labels

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

ĐẠI TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN


Đại thụ trăm năm đã lẻ ba
Tướng quân đôn hậu tựa cha già
Võ, văn, trí, đức song toàn cả
Nguyên vẹn tấm lòng sánh biển xa
Giáp trăm trận đánh đều thắng lớn
Sinh tử xông pha giữ nước nhà
Ra đời ở một miền cát trắng
Từ nay trở lại với quê nhà
Tinh tú như sao ngời sáng mãi
Hoa thơm ngào ngạt khắp trời xa
Đất nước non sông liền một dải
Việt Nam trang sử sáng bài ca
Sống làm gương sãng cho đời dõi
Mãi mãi ngàn năm chẳng nhạt nhòa
Với bao tôn kinh- Người anh cả
Đời đời ghi tạc – một người cha.

Tháng 10 năm 2013

0 nhận xét:

Đăng nhận xét